OGŁOSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023

Dzisiejszą niedzielą kończymy Oktawę Wielkanocy. Przeżywamy ją zgodnie  z objawieniami przekazanymi św. siostrze Faustynie jako niedzielę Miłosierdzia Bożego, po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży ze Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, oraz rodziny Domowego  Kościoła na spotkanie wielkanocne dzisiaj
o godz. 1500.

W sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież
o godz. 1615.

W przyszłą niedzielę zapraszamy Wspólnoty Róż Różańcowych, Rycerzy Kolumba i wszystkich chętnych na spotkanie wielkanocne o godz. 1500, które rozpocznie się od przedstawienia teatralnego.

Składam serdeczne podziękowanie Państwu: Ewie Mucha, Danucie Mirocha, Marii Łyczak, Bogusławie Ożóg, Annie Ożóg, Joannie i Grzegorzowi Kędziora i Stefanowi Szydłowskiemu za posprzątanie kościoła i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą  Mszą świętą.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/24 do klas pierwszych cyklu czteroletniego i sześcioletniego. Zaprasza dzieci w wieku od 6 do 16 lat zainteresowane rozwojem swoich zdolności muzycznych do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły
i przystąpienia do badania przydatności kandydatów. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać między innymi o zapisanych przez św. siostrę Faustynę w „Dzienniczku” trzech sposobach okazywania miłosierdzia, oraz o tym, skąd bierze się niewiara i jak o Bogu rozmawiać

z niewierzącymi.