Wspólnoty parafialne

Ruch Światło-Życie

Wspólnota powstała pierwotnie w 1971 roku. Przeżywała swój Jubileusz 50-lecia istnienia w 2021 roku. Spotkania odbywają się w każdą sobotę (poza wakacjami): dla dzieci do klasy VI szkoły podstawowej o godz. 14.30, a dla młodzieży o godz. 16.15. Wspólnota podejmuję posługę podczas Mszy o godz. 11.00 w każdą niedzielę. Zajmuje się również przygotowaniem przedstawień Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych.

Na terenie parafii istnieje także krąg Rodzin Domowego Kościoła. Spotykają się raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie.

Ministranci

Podejmują codzienną posługę liturgiczną. Część z nich uczestniczy również w spotkaniach Ruchu Światło – Życie.

Schola parafialna

Uczestniczy w upiększeniu liturgii o godz. 9.00 w każdą niedzielę oraz włącza się w uroczystości parafialne.

Róże Różańcowe

Wspólnota powstała w 2003 roku. Od tego czasu w każdy dzień powszedni modli się różańcem przed Mszą Świętą. Aktualnie liczy 15 „Róż”. Wspólnota włącza się również w uświetnienie innych uroczystości parafialnych oraz dekorację ołtarzy na Boże Ciało. Jest także zapraszana na tradycyjne Wielkanocne i Bożonarodzeniowe spotkania parafialne.

Bractwo św. Michała Archanioła

Powstałe z inicjatywy ks. Tomasza Szarlińskiego. Spotyka się na Eucharystii i Adoracji w pierwsze czwartki miesiąca (godziny są podawane w ogłoszeniach). Włączają się także w różne dzieła w parafii.

Zakon Rycerzy Kolumba

Włącza się w akcje parafialne oraz wspiera dzieła podejmowane w parafii