OGŁOSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA PALMOWA 2.04.2023

Dzisiaj przed mszą św. o godz. 1100  nastąpi uroczyste błogosławieństwo palm i procesyjne przejście do kościoła, po Mszy św. konkurs palm.

Natomiast o godz. 1600 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nich będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze św. Janem Pawłem II w 18 rocznicę jego śmierci.

W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w diecezji jest sprawowana tylko jedna msza święta o godz. 1000 w Łagiewnikach pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa z udziałem kapłanów, którzy w tym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa dziękują Bogu za łaskę powołania.

Tradycyjnie na tę Mszę św. jest zaproszona Wspólnota Ruchu Światło – Życie
i Służba Liturgiczna.

Mimo iż w Polsce nie wszystkie dni Triduum Paschalnego są wolne od pracy postarajmy się zakończyć prace porządkowe w naszych obejściach do popołudnia w Wielki Czwartek, by już wieczorem móc zacząć to wyjątkowe świętowanie.

Przed nami przeżywanie największego Święta chrześcijańskiego trwającego trzy dni w czasie których będziemy wspominać i liturgicznie uobecniać trzy najważniejsze zbawcze wydarzenia: Mękę Chrystusa, spoczynek w Grobie
i Zmartwychwstanie.

Rozpoczniemy je Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 1800,
a zakończymy drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

W tych dniach Triduum Paschalnego Kościół towarzyszy swemu Panu w Jego Męce, trwa na modlitwie w czasie Jego spoczynku w grobie i uroczyście świętuje Jego zmartwychwstanie. Zechciejmy i my w tych świętych dniach jednoczyć się z Chrystusem uczestnicząc w liturgii i adoracjach według planu podanego w Biuletynie i na naszej internetowej stronie parafialnej.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, powstrzymujemy się od spożywania potraw mięsnych i ograniczamy posiłki do trzech w ciągu dnia, jeden do syta, a dwa lekkie. Zachowujmy post również w Wielką Sobotę do Mszy Wigilii Paschalnej.

W Wielki Piątek zapraszamy, na Jutrznię i Godzinę Czytań o godz. 900,
a później do godziny śmierci Chrystusa, czyli piętnastej w każdej grupie co godzinę będzie Droga Krzyżowa i adoracja na którą zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Ten Dzień Męki i Śmierci Chrystusa zakończy się Liturgią Męki Pańskiej o godz. 1800, i rozpoczniemy przeżywanie drugiego dnia Triduum od przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, a następnie podejmiemy całonocną adorację.

W Wielką Sobotę przed południem Jutrznia z Godziną czytań o godz.900, a od godz. 1000 do 1300 co godzinę błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny.

Natomiast wieczorem o godz. 2000 rozpoczniemy świętowanie trzeciego dnia Triduum Paschalnego, czyli Zmartwychwstania Pańskiego najpiękniejszą
w ciągu całego roku Mszą Wigilii Paschalnej
w czasie której nastąpi poświęcenie ognia, paschału, wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy ze sobą świece. Na zakończenie Wigilii Paschalnej wyjdziemy na zewnątrz kościoła, by w procesji rezurekcyjnej ogłosić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prosimy bardzo wszystkie Grupy parafialne o czynne włączenie się w przeżywanie tych Świętych Dni poprzez podjęcie tradycyjnych posług.

Składam serdeczne podziękowanie Państwu: Jadwidze Moskała, Małgorzacie Kolasa, Iwonie Orłowskiej, Anecie i Klaudii Gielas i Jarosławowi Sekuła za posprzątanie kościoła i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą  Mszą świętą.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca wszystkich, którzy mają problemy w tej dziedzinie
o zgłaszanie się, by skorzystać z darmowej specjalistycznej pomocy.

W „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać między innymi o Triduum Paschalnym”, aby jak najlepiej przygotować się do świętowania tajemnic naszego zbawienia, oraz o tym jak wybór Jana Pawła II zmienił układ sił na świecie i dał nadzieję milionom chrześcijan żyjących w krajach komunistycznych.

Dzisiaj przed mszą św. o godz. 1100  nastąpi uroczyste błogosławieństwo palm i procesyjne przejście do kościoła, po Mszy św. konkurs palm.

Natomiast o godz. 1600 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nich będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze św. Janem Pawłem II w 18 rocznicę jego śmierci.

W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w diecezji jest sprawowana tylko jedna msza święta o godz. 1000 w Łagiewnikach pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa z udziałem kapłanów, którzy w tym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa dziękują Bogu za łaskę powołania.

Tradycyjnie na tę Mszę św. jest zaproszona Wspólnota Ruchu Światło – Życie
i Służba Liturgiczna.

Mimo iż w Polsce nie wszystkie dni Triduum Paschalnego są wolne od pracy postarajmy się zakończyć prace porządkowe w naszych obejściach do popołudnia w Wielki Czwartek, by już wieczorem móc zacząć to wyjątkowe świętowanie.

Przed nami przeżywanie największego Święta chrześcijańskiego trwającego trzy dni w czasie których będziemy wspominać i liturgicznie uobecniać trzy najważniejsze zbawcze wydarzenia: Mękę Chrystusa, spoczynek w Grobie
i Zmartwychwstanie.

Rozpoczniemy je Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 1800,
a zakończymy drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

W tych dniach Triduum Paschalnego Kościół towarzyszy swemu Panu w Jego Męce, trwa na modlitwie w czasie Jego spoczynku w grobie i uroczyście świętuje Jego zmartwychwstanie. Zechciejmy i my w tych świętych dniach jednoczyć się z Chrystusem uczestnicząc w liturgii i adoracjach według planu podanego w Biuletynie i na naszej internetowej stronie parafialnej.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, powstrzymujemy się od spożywania potraw mięsnych i ograniczamy posiłki do trzech w ciągu dnia, jeden do syta, a dwa lekkie. Zachowujmy post również w Wielką Sobotę do Mszy Wigilii Paschalnej.

W Wielki Piątek zapraszamy, na Jutrznię i Godzinę Czytań o godz. 900,
a później do godziny śmierci Chrystusa, czyli piętnastej w każdej grupie co godzinę będzie Droga Krzyżowa i adoracja na którą zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Ten Dzień Męki i Śmierci Chrystusa zakończy się Liturgią Męki Pańskiej o godz. 1800, i rozpoczniemy przeżywanie drugiego dnia Triduum od przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, a następnie podejmiemy całonocną adorację.

W Wielką Sobotę przed południem Jutrznia z Godziną czytań o godz.900, a od godz. 1000 do 1300 co godzinę błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny.

Natomiast wieczorem o godz. 2000 rozpoczniemy świętowanie trzeciego dnia Triduum Paschalnego, czyli Zmartwychwstania Pańskiego najpiękniejszą
w ciągu całego roku Mszą Wigilii Paschalnej
w czasie której nastąpi poświęcenie ognia, paschału, wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy ze sobą świece. Na zakończenie Wigilii Paschalnej wyjdziemy na zewnątrz kościoła, by w procesji rezurekcyjnej ogłosić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prosimy bardzo wszystkie Grupy parafialne o czynne włączenie się w przeżywanie tych Świętych Dni poprzez podjęcie tradycyjnych posług.

Składam serdeczne podziękowanie Państwu: Jadwidze Moskała, Małgorzacie Kolasa, Iwonie Orłowskiej, Anecie i Klaudii Gielas i Jarosławowi Sekuła za posprzątanie kościoła i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą  Mszą świętą.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca wszystkich, którzy mają problemy w tej dziedzinie
o zgłaszanie się, by skorzystać z darmowej specjalistycznej pomocy.

W „Gościu Niedzielnym” warto przeczytać między innymi o Triduum Paschalnym”, aby jak najlepiej przygotować się do świętowania tajemnic naszego zbawienia, oraz o tym jak wybór Jana Pawła II zmienił układ sił na świecie i dał nadzieję milionom chrześcijan żyjących w krajach komunistycznych.

Kwietniowy numer „Stasia” proponuje wiele gier, konkursów i opowiadań związanych z wydarzeniami jakie będziemy przeżywać w tym miesiącu.v

Kwietniowy numer „Stasia” proponuje wiele gier, konkursów i opowiadań związanych z wydarzeniami jakie będziemy przeżywać w tym miesiącu.