Triduum Paschalne 2023

„Triduum” to dosłownie trzy dni w czasie których przeżywamy

największe wydarzenia w historii świata – dzieło naszego odkupienia przez mękę śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania

.

                    DZIEŃ  PIERWSZY

  MISTERIUM  CHRYSTUSA  UKRZYŻOWANEGO

W liturgii pozostał żydowski sposób liczenia czasu, to znaczy, że nowy dzień rozpoczyna się nie o północy, lecz po zachodzie słońca. Liturgiczna celebracja każdej uroczystości rozpoczyna się przeddzień wieczorem.

                        WIELKI  CZWARTEK

Godz. 1800 – Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza sprawowana w wieczór Wielkiego Czwartku ma nam               w szczególny sposób przypomnieć Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus dał nam swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba          i wina, ustanawiając równocześnie sakrament Kapłaństwa. Po Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do miejsca adoracji  Godziny adoracji.

2030 – Młodzież

2100 – Mieszkańcy Brodów

2130 – 2200 – Mieszkańcy Zebrzydowic

                           WIELKI  PIĄTEK

W tym dniu, gdy „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha” Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej Ofiary, jest tylko udzielana Komunia święta. Liturgia ukazuje nam

tajemnicę wywyższenia Syna Bożego przez Krzyż, który jawi się jako znak zwycięstwa i największej miłości.

                        Porządek dnia

Godz. 900Jutrznia i Godzina czytań.

Chcemy tą modlitwą uwielbić Chrystusa za Jego wielką miłość korzystając z tych samych psalmów, którymi nasz Zbawiciel modlił się w chwili swej męki.

                    Adoracja i Droga Krzyżowa

W godzinach, w których Jezus cierpiał dźwigając krzyż i konając na nim każdy z nas winien znaleźć chwilę czasu, aby przyjść na adorację i uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

Godz.

           1000 – Kl. O, I z Rodzicami

           1100 – Kl.  III 

           1200 – Kl. II i IV

           1300 – Kl. V i VI

           1400 – Kl. VII, VIII i młodzież Szkół Średnich

           1500 – Godzina Śmierci Chrystusa – Koronka

                  do Miłosierdzia Bożego

Godz. 1800 – Liturgia Męki Pańskiej

Składa się ona z pięciu części:

  1. Liturgia Słowa
  2. Wielka Modlitwa Powszechna
  3. Adoracja Krzyża
  4. Obrzędy Komunii Świętej
  5. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego

                         DZIEŃ  DRUGI

    MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Przez całą noc trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie. Trwamy przy Chrystusie, rozważając Mękę, Śmierć

 i zstąpienie Zbawiciela do otchłani, w modlitwie i poście oczekujmy na Jego Zmartwychwstanie.

Godziny adoracji mieszkańców

2030  – Młodzież

2100 – Brody: Na Brzegu, Nad Cedronem

2200  – Brody: Nad Plebanią

2300 – Zebrzydowice: Nad Pomnikiem, Przy Strażnicy

2400 – Zebrzydowice: Wipów, Przy Szkole

100 –  Zebrzydowice: Górka Górna, Górka Dolna 

200 –  Zebrzydowice: Za Cmentarzem

300  – Zebrzydowice: Pod Lasem

400 – Zebrzydowice: Bieńkowice, Bieńkowice Góra

500 –   Przy Konwencie

600 – Brody: Solca, Przy Pałacu, Nad Winiarnią

700  – Brody: Przy Sużywie

800  – Brody: Opax

                            WIELKA  SOBOTA

Wielka Sobota jest jedynym w roku dniem aliturgicznym, tzn. w tym dniu nie odprawia się Mszy św. ani nie sprawuje żadnej innej liturgii. W ciszy i skupieniu trwamy przy Grobie Chrystusa, aby wielka tajemnica Jego śmierci mogła głęboko zapaść w nasze serca, zanim będziemy uroczyście obchodzić Jego Zmartwychwstanie podczas Wigilii Paschalnej

Godz. 900Jutrznia i Godzina czytań

Modlitwa Jutrzni i Godziny czytań wprowadza nas w tajemnicę grobu i spoczynku. Spoczynek Chrystusa w grobie rzuca światło na groby naszych bliskich, na tajemnicę śmierci. W tych tekstach znajdziemy światło i pociechę, że śmierć jest dla tych, którzy        
w Panu odeszli tylko snem, po którym nastąpi wspaniałe przebudzenie, piękny poranek zmartwychwstania.
Od godz. 1000 do 1300 co godzinę błogosławieństwo
pokarmów na stół wielkanocny.                   

DZIEŃ  TRZECI

   MISTERIUM  CHRYSTUSA  ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

Godz.  2000 – Wigilia Paschalna

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Pańskiego. Wierni posłuszni wezwaniu Ewangelii (Łk 12,35n.), trzymając         w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci zastał ich czuwających         i zaprosił do swego stołu. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Struktura obrzędów Wigilii Paschalnej jest taka sama jak każdej Mszy św. Są one jedynie bardziej rozbudowane i wzbogacone, dając w sumie najpiękniejszą i najbogatszą liturgię w ciągu całego roku. Na liturgię gromadzimy się ze świecami w ręku przed kościołem, gdzie będzie miało miejsce jej rozpoczęcie.

Części Wigilii Paschalnej

1. Liturgia Światła

2. Liturgia Słowa

3. Liturgia Chrzcielna

4. Liturgia Eucharystyczna

Procesja Rezurekcyjna

         NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA

Msze święte przed południem według porządku niedzielnego.

Godz. 1500Nieszpory Chrzcielne Niedzieli 

Zmartwychwstania.

Nieszpory kończą Święte Triduum Paschalne.