OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3 NIEDZIELA ADWENTU 11.12.2022

Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu. Jest ona nazywana niedzielą radości wynikającej z faktu, że przyjście Zbawiciela jest już bliskie.
Roraty w poniedziałek, środę i sobotę o godz.700, a we wtorek, czwartek i piątek o godz.1700.

Zapraszam dzieci i młodzież do uczestnictwa i czynnego włączenia się
w przeżywanie Rorat.

We wtorek, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

W środę, wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

W sobotę wchodzimy w ostatni okres Adwentu bezpośrednio poprzedzający
i przygotowujący na przeżycie Tajemnicy Bożego Narodzenia, rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

W sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież  
o godz. 1615.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie po Mszy św. o godz. 1100 dzieci przygotowujące się do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. wraz z rodzicami.

Kto nie uczynił tego w poprzednie  niedzielę, może także dzisiaj zaopatrzyć się w opłatki przy wyjściu z kościoła.

Są również do nabycia świece wigilijne w ramach adwentowej akcji Caritasu wspomagającej najbiedniejsze dzieci.

Pragnę poinformować o wynikach zbiórki na remont Domu Parafialnego
w ramach IV kwartału 2022r. wymieniam tylko te odcinki z których w ostatnich miesiącach wpłynęła ofiara

Odcinek „Nad Pomnikiem”

Suma: 850 zł.                  

Odcinek „Przy Strażnicy”

Suma: 350 zł.                  

Odcinek „Wipów”

Suma: 500 zł.

 Odcinek „Przy Szkole”

Suma: 300 zł.

 Odcinek „Za cmentarzem”

Suma: 1100 zł.

Odcinek „Pod Lasem”

Suma: 1150 zł.

Odcinek „Górka Dolna”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Górka Górna”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Bieńkowice”

Suma: 300 zł.

Odcinek „Bieńkowice Górne”

Suma: 300 zł.

Odcinek „Przy Konwencie”

Suma: 1050 zł.

Odcinek „Solca”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Przy Pałacu”

Suma: 100 zł.

Odcinek „Nad Winiarnią”

Suma: 450 zł.

Odcinek „Przy Sużywie”

Suma: 850 zł.

Odcinek „Opax”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Na Brzegu”

Suma: 450 zł.

Odcinek„ Nad Plebanią”

Suma: 400 zł.

Ofiara z Brodów 2550 zł. Ofiara z Zebrzydowic 6400 zł. W sumie: 8950 zł.

Numery domów Ofiarodawców z ostatnich miesięcy, są wypisane i umieszczone w gablotach.

Dziękując wszystkim, którzy w ostatnich złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, by można było zdobyć środki na pokrycie długu za prace wykonane podczas wakacji i przygotowywać się do dalszych w przyszłym roku.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Annie Ramz, Katarzynie Jaskierny, Grażynie Gajda, Irenie Witek, Józefie i Patrycji Komorowskiej, Jackowi Opyrchał i Adamowi Komorowskiemu za posprzątanie  kościoła
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu. Jest ona nazywana niedzielą radości wynikającej z faktu, że przyjście Zbawiciela jest już bliskie.
Roraty w poniedziałek, środę i sobotę o godz.700, a we wtorek, czwartek i piątek o godz.1700.

Zapraszam dzieci i młodzież do uczestnictwa i czynnego włączenia się
w przeżywanie Rorat.

We wtorek, wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

W środę, wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

W sobotę wchodzimy w ostatni okres Adwentu bezpośrednio poprzedzający
i przygotowujący na przeżycie Tajemnicy Bożego Narodzenia, rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

W sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież  
o godz. 1615.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie po Mszy św. o godz. 1100 dzieci przygotowujące się do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. wraz z rodzicami.

Kto nie uczynił tego w poprzednie  niedzielę, może także dzisiaj zaopatrzyć się w opłatki przy wyjściu z kościoła.

Są również do nabycia świece wigilijne w ramach adwentowej akcji Caritasu wspomagającej najbiedniejsze dzieci.

Pragnę poinformować o wynikach zbiórki na remont Domu Parafialnego
w ramach IV kwartału 2022r. wymieniam tylko te odcinki z których w ostatnich miesiącach wpłynęła ofiara

Odcinek „Nad Pomnikiem”

Suma: 850 zł.                  

Odcinek „Przy Strażnicy”

Suma: 350 zł.                  

Odcinek „Wipów”

Suma: 500 zł.

 Odcinek „Przy Szkole”

Suma: 300 zł.

 Odcinek „Za cmentarzem”

Suma: 1100 zł.

Odcinek „Pod Lasem”

Suma: 1150 zł.

Odcinek „Górka Dolna”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Górka Górna”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Bieńkowice”

Suma: 300 zł.

Odcinek „Bieńkowice Górne”

Suma: 300 zł.

Odcinek „Przy Konwencie”

Suma: 1050 zł.

Odcinek „Solca”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Przy Pałacu”

Suma: 100 zł.

Odcinek „Nad Winiarnią”

Suma: 450 zł.

Odcinek „Przy Sużywie”

Suma: 850 zł.

Odcinek „Opax”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Na Brzegu”

Suma: 450 zł.

Odcinek„ Nad Plebanią”

Suma: 400 zł.

Ofiara z Brodów 2550 zł. Ofiara z Zebrzydowic 6400 zł. W sumie: 8950 zł.

Numery domów Ofiarodawców z ostatnich miesięcy, są wypisane i umieszczone w gablotach.

Dziękując wszystkim, którzy w ostatnich złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, by można było zdobyć środki na pokrycie długu za prace wykonane podczas wakacji i przygotowywać się do dalszych w przyszłym roku.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Annie Ramz, Katarzynie Jaskierny, Grażynie Gajda, Irenie Witek, Józefie i Patrycji Komorowskiej, Jackowi Opyrchał i Adamowi Komorowskiemu za posprzątanie  kościoła
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” warto sięgnąć po artykuły zawierające kolejną adwentową wskazówkę, ukazującą drogę do świętości jaką jest radość
i mówiące o tym gdzie i w jaki sposób ją zdobyć. Kolejne teksty są poświęcone Maryi i ukazują w jaki sposób Kościół stopniowo odkrywał jej postać i dorastał do zrozumienia jej roli w dziejach Zbawienia co znajdowało wyraz w kolejnych dogmatach wiary dotyczących Matki Bożej.

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” warto sięgnąć po artykuły zawierające kolejną adwentową wskazówkę, ukazującą drogę do świętości jaką jest radość
i mówiące o tym gdzie i w jaki sposób ją zdobyć. Kolejne teksty są poświęcone Maryi i ukazują w jaki sposób Kościół stopniowo odkrywał jej postać i dorastał do zrozumienia jej roli w dziejach Zbawienia co znajdowało wyraz w kolejnych dogmatach wiary dotyczących Matki Bożej.