OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24.03. 2024

Dzisiaj przed mszą św. o godz. 1100  nastąpi uroczyste błogosławieństwo palm i procesyjne przejście do kościoła, po Mszy św. konkurs palm.

Natomiast o godz. 1600 ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali.

Również dzisiaj przy kościele jest prowadzona kwesta na wsparcie naszej chorej parafianki Julii Dryndos.

W Wielki Czwartek w godzinach przedpołudniowych w diecezji jest sprawowana tylko jedna msza święta o godz. 1000 w Łagiewnikach pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa z udziałem kapłanów, którzy w tym dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa dziękują Bogu za łaskę powołania, będzie to równocześnie rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego w naszej Archidiecezji. Tradycyjnie na tę Mszę św. jest zaproszona Wspólnota Ruchu Światło – Życie i Służba Liturgiczna.

Mimo iż w Polsce nie wszystkie dni Triduum Paschalnego są wolne od pracy postarajmy się zakończyć prace porządkowe w naszych obejściach do popołudnia w Wielki Czwartek, by już wieczorem móc zacząć to wyjątkowe świętowanie.

Przed nami przeżywanie największego Święta chrześcijańskiego trwającego trzy dni w czasie których będziemy wspominać i liturgicznie uobecniać trzy najważniejsze zbawcze wydarzenia: Mękę Chrystusa, spoczynek w Grobie
i Zmartwychwstanie.

Rozpoczniemy je Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 1800,
a zakończymy drugimi Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

W tych dniach Triduum Paschalnego Kościół towarzyszy swemu Panu w Jego Męce, trwa na modlitwie w czasie Jego spoczynku w grobie i uroczyście świętuje Jego zmartwychwstanie. Zechciejmy i my w tych świętych dniach jednoczyć się z Chrystusem uczestnicząc w liturgii i adoracjach według planu podanego w Biuletynie i na naszej internetowej stronie parafialnej.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, powstrzymujemy się od spożywania potraw mięsnych i ograniczamy posiłki do trzech w ciągu dnia, jeden do syta, a dwa lekkie. Zachowujmy post również w Wielką Sobotę do Mszy Wigilii Paschalnej.

W Wielki Piątek zapraszamy, na Jutrznię i Godzinę Czytań o godz. 900,
a później do godziny śmierci Chrystusa, czyli piętnastej w każdej grupie co godzinę będzie Droga Krzyżowa i adoracja na którą zapraszamy nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych. Ten Dzień Męki i Śmierci Chrystusa zakończy się Liturgią Męki Pańskiej o godz. 1800, i rozpoczniemy przeżywanie drugiego dnia Triduum od przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, a następnie podejmiemy całonocną adorację.

W Wielką Sobotę przed południem Jutrznia z Godziną czytań o godz.900, a od godz. 1000 do 1300 co godzinę błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny.

Natomiast wieczorem o godz. 1900 rozpoczniemy świętowanie trzeciego dnia Triduum Paschalnego, czyli Zmartwychwstania Pańskiego najpiękniejszą
w ciągu całego roku Mszą Wigilii Paschalnej
w czasie której nastąpi poświęcenie ognia, paschału, wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy ze sobą świece. Na zakończenie Wigilii Paschalnej wyjdziemy na zewnątrz kościoła, by w procesji rezurekcyjnej ogłosić światu radosną nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Prosimy bardzo wszystkie Grupy parafialne o czynne włączenie się
w przeżywanie tych Świętych Dni poprzez podjęcie tradycyjnych posług.

Składam serdeczne podziękowanie Państwu: Marcelinie Jędrzejczyk, Agnieszce Ożóg, Barbarze Ryłko, Aldonie Kania, Czesławie Pasternak, Katarzynie Jankowicz, Beacie Kawaler i Krzysztofowi Wróblewskiemu za posprzątanie kościoła i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą  Mszą świętą.

W piątek 5 kwietnia o godz. 1800 wyjazd dzieci na rekolekcje oazowe do Sidziny Górnej, powrót w niedzielę Miłosierdzia Bożego po obiedzie, bardzo proszę rodziców o umożliwienie dzieciom uczestnictwa w tych rekolekcjach.

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przestrzega przed akwizytorami oferującymi mieszkańcom naszej Gminy odnawialne źródła energii, oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania w programie „Czyste powietrze” i informuje że nie rekomenduje żadnych firm komercyjnych. Ponadto informuje, że w Urzędzie Miasta w każdy poniedziałek przyjmuje eko-doradca i oferuje bezpłatnie przygotowane wnioski.

Dzisiejszy „Gość Niedzielny” zawiera wiele ciekawych artykułów pomagających dobrze przeżyć Wielki Tydzień, jak również informujących
o narastającym zagrożeniu życia dzieci nienarodzonych, oraz wypowiedzi nowo  wybranego przewodniczącego Episkopatu Polski.

„Mały Gość Niedzielny” przybliża postać św. Siostry Faustyny i przygotowuje do przeżycia Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Nowy numer „Trwajcie w miłości” zawiera  ciekawe świadectwa ludzi, którzy odkryli wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i przestrzegają przed zagrożeniami z jakimi coraz częściej spotykamy się we współczesnym świecie.