OGŁOSZENIA PARAFIALNE 6 NIEDZIELA ZWYKŁA 11.02.2024

Dzisiaj przypada wspomnienie N.M.P. z Lourdes i Światowy Dzień Chorego, podczas Mszy św. o godz. 1100 będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. o godz. 1100  zapraszamy na spotkanie
rodziców i dzieci z kl. III. W środę rozpoczyna się Wielki Post, czas przygotowania do przeżycia Tajemnicy Odkupienia przez mękę śmierć
i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 800 i 1800. W tym dniu obowiązuje post ścisły to znaczy powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech
w ciągu dnia. Z polecenia Ks. Arcybiskupa w tym dniu składka będzie przeznaczona na rzecz ofiar wojen w różnych regionach świata
Wielki Post to czas w którym szczególnie łączymy się z zbawczym cierpieniem Jezusa przez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych.

W najbliższy piątek pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. około 1900 w kościele, ponieważ droga przez las jest niedostępna. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Środę popielcową rozpoczną się w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne, Od środy do soboty Msze święte z nauką rekolekcyjną będą o godz. 800 i 1800,
w środę i piątek, będą spotkania rekolekcyjne, dla uczniów klas od I do IV,
o godz. 1715,  a w czwartek i sobotę dla uczniów klas od V do VIII i starszych również o godz. 1715. W niedzielę zakończenie rekolekcji, a po Mszy św.
o godz. 1100 rozpocznie się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która zakończy się Nabożeństwem Gorzkich Żali o godz. 1600.

Pragnę poinformować o wynikach zbiórki na remont Domu Parafialnego
w ramach IV kwartału 2023 roku, wymieniam tylko te odcinki z których
w ostatnich miesiącach wpłynęła ofiara

Odcinek „Nad Pomnikiem”

Suma: 1200 zł.                  

Odcinek „Przy Strażnicy”

Suma: 450 zł.                    

Odcinek „Wipów”

Suma: 950 zł.

 Odcinek „Przy Szkole”

Suma: 1400 zł.

 Odcinek „Za cmentarzem”

Suma: 2000 zł.

Odcinek „Pod Lasem”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Przy Konwencie”

Suma: 250 zł.

Odcinek „Górka Dolna”

Suma: 750 zł.

Odcinek „Bieńkowice”

Suma: 950 zł.

Odcinek „Bieńkowice Górne”

Suma: 550 zł.

Odcinek „Solca”

Suma: 100 zł.

Odcinek „Przy Pałacu”

Suma: 250 zł.

Odcinek „Nad Winiarnią”

Suma: 400 zł.

Odcinek „Przy Sużywie”

Suma: 900 zł.

Odcinek „Opax”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Nad Cedronem”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Na Brzegu”

Suma: 400 zł.

Odcinek„ Nad Plebanią”

Suma: 100 zł.

Ofiara z Brodów 2550 zł. Ofiara z Zebrzydowic 9000 zł. W sumie: 11550 zł.

Numery domów Ofiarodawców z ostatnich miesięcy są wypisane na czerwono
i umieszczone w gablotach. Przed nami pierwsza w tym roku kwartalna zbiórka na remont Domu Parafialnego, Podobnie jak poprzednio proszę o zabranie kopert w których znajduje się szczegółowa informacja o wynikach ostatniej zbiórki i planach na najbliższą przyszłość. Przy zakrystii są do odebrania koperty z Solcy, Bieńkowic i całej Górki, przy bocznym wyjściu są koperty
z Brodów, a przy głównym wyjściu koperty dla pozostałej części Zebrzydowic. Dziękując wszystkim, którzy w poprzednim kwartale złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, bo można było zdobywać środki na dalsze działania.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Halinie Gut, Małgorzacie Grenda, Teresie Kamińskiej i Adamowi Oczkowskiemu za posprzątanie  kościoła 
i otoczenia.

 „Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” warto zapoznać się dokumentami kościelnymi na temat ochrony życia człowieka od momentu poczęcia, oraz wypowiedziami na temat troski o godność i szacunek dla każdego człowieka.

Kolejny numer „Gościa Extra” jest poświęcony z tematom związanym
z Wielkim Postem.

Lutowy numer „Stasia” zawiera wiele ciekawych propozycji jak dobrze przeżywać czas Wielkiego postu.  

Dzisiaj przypada wspomnienie N.M.P. z Lourdes i Światowy Dzień Chorego, podczas Mszy św. o godz. 1100 będzie udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy św. o godz. 1100  zapraszamy na spotkanie
rodziców i dzieci z kl. III. W środę rozpoczyna się Wielki Post, czas przygotowania do przeżycia Tajemnicy Odkupienia przez mękę śmierć
i zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Msze święte z posypaniem głów popiołem o godz. 800 i 1800. W tym dniu obowiązuje post ścisły to znaczy powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech
w ciągu dnia. Z polecenia Ks. Arcybiskupa w tym dniu składka będzie przeznaczona na rzecz ofiar wojen w różnych regionach świata
Wielki Post to czas w którym szczególnie łączymy się z zbawczym cierpieniem Jezusa przez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych.

W najbliższy piątek pierwsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które odbędzie się bezpośrednio po Mszy św. około 1900 w kościele, ponieważ droga przez las jest niedostępna. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Środę popielcową rozpoczną się w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne, Od środy do soboty Msze święte z nauką rekolekcyjną będą o godz. 800 i 1800,
w środę i piątek, będą spotkania rekolekcyjne, dla uczniów klas od I do IV,
o godz. 1715,  a w czwartek i sobotę dla uczniów klas od V do VIII i starszych również o godz. 1715. W niedzielę zakończenie rekolekcji, a po Mszy św.
o godz. 1100 rozpocznie się adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która zakończy się Nabożeństwem Gorzkich Żali o godz. 1600.

Pragnę poinformować o wynikach zbiórki na remont Domu Parafialnego
w ramach IV kwartału 2023 roku, wymieniam tylko te odcinki z których
w ostatnich miesiącach wpłynęła ofiara

Odcinek „Nad Pomnikiem”

Suma: 1200 zł.                  

Odcinek „Przy Strażnicy”

Suma: 450 zł.                    

Odcinek „Wipów”

Suma: 950 zł.

 Odcinek „Przy Szkole”

Suma: 1400 zł.

 Odcinek „Za cmentarzem”

Suma: 2000 zł.

Odcinek „Pod Lasem”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Przy Konwencie”

Suma: 250 zł.

Odcinek „Górka Dolna”

Suma: 750 zł.

Odcinek „Bieńkowice”

Suma: 950 zł.

Odcinek „Bieńkowice Górne”

Suma: 550 zł.

Odcinek „Solca”

Suma: 100 zł.

Odcinek „Przy Pałacu”

Suma: 250 zł.

Odcinek „Nad Winiarnią”

Suma: 400 zł.

Odcinek „Przy Sużywie”

Suma: 900 zł.

Odcinek „Opax”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Nad Cedronem”

Suma: 200 zł.

Odcinek„ Na Brzegu”

Suma: 400 zł.

Odcinek„ Nad Plebanią”

Suma: 100 zł.

Ofiara z Brodów 2550 zł. Ofiara z Zebrzydowic 9000 zł. W sumie: 11550 zł.

Numery domów Ofiarodawców z ostatnich miesięcy są wypisane na czerwono
i umieszczone w gablotach. Przed nami pierwsza w tym roku kwartalna zbiórka na remont Domu Parafialnego, Podobnie jak poprzednio proszę o zabranie kopert w których znajduje się szczegółowa informacja o wynikach ostatniej zbiórki i planach na najbliższą przyszłość. Przy zakrystii są do odebrania koperty z Solcy, Bieńkowic i całej Górki, przy bocznym wyjściu są koperty
z Brodów, a przy głównym wyjściu koperty dla pozostałej części Zebrzydowic. Dziękując wszystkim, którzy w poprzednim kwartale złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, bo można było zdobywać środki na dalsze działania.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Halinie Gut, Małgorzacie Grenda, Teresie Kamińskiej i Adamowi Oczkowskiemu za posprzątanie  kościoła 
i otoczenia.

 „Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” warto zapoznać się dokumentami kościelnymi na temat ochrony życia człowieka od momentu poczęcia, oraz wypowiedziami na temat troski o godność i szacunek dla każdego człowieka.

Kolejny numer „Gościa Extra” jest poświęcony z tematom związanym
z Wielkim Postem.

Lutowy numer „Stasia” zawiera wiele ciekawych propozycji jak dobrze przeżywać czas Wielkiego postu.