OGŁOSZENIA PARAFIALNE ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 29.10.2023

       Dziękujemy Panu Bogu za dar naszej świątyni, w której możemy sprawować sakramenty święte i spotykać się na wspólnej modlitwie.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 nabożeństwo różańcowe. W poniedziałek i wtorek ostatnie nabożeństwa różańcowe.

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. przed południem według porządku niedzielnego, po południu Nieszpory o godz. 1400, a po nich procesja na cmentarz z wypominkami, która zakończy się Mszą św.
w kaplicy cmentarnej. Przypominamy, że dzień ten jest świętem zobowiązującym każdego katolika do uczestnictwa w Mszy świętej, nie wystarczy tylko nawiedzenie cmentarza.

Wierni, którzy w dniu 1, lub 2 listopada nawiedzą kościół, lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już wcześniej odpuszczone, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Pragnąc otrzymać łaskę odpustu trzeba wypełnić następujące warunki: przystąpić do Komunii św. nie mieć przywiązania do żadnego grzechu i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będzie przeprowadzona tradycyjna kwesta, będzie również możliwość nabycia „Kalendarza Parafialnego” Bardzo proszę o to by znalazł się on w każdym domu i był zewnętrzną zachętą do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, które w danym miesiącu dzieją się w naszej wspólnocie parafialnej, a złożone ofiary pomogą pokryć koszty remontu Domu Parafialnego.

W czwartek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny, Msza św. o godz. 700, z racji pierwszego czwartku miesiąca, zapraszamy członków Bractwa św. Michała Archanioła i wszystkich chętnych na dodatkową Mszę św. o godz. 1930 i adorację.

W pierwszy piątek miesiąca pamiętajmy o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy całego świata. Okazja do spowiedzi od godz. 1600.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do Mszy św. o godz. 2400, która jest Mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas intencjach.

W sobotę, wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 900 w Brodach, a od godz. 1000 
w Zebrzydowicach.

Również w sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież 
o godz. 1615.

Pragnę poinformować o wynikach zbiórki na remont Domu Parafialnego
w ramach III kwartału 2023 roku, wymieniam tylko te odcinki z których
w ostatnich miesiącach wpłynęła ofiara

Odcinek „Przy Strażnicy”

Suma: 400 zł.                  

Odcinek „Wipów”

Suma: 150 zł.

 Odcinek „Przy Szkole”

Suma: 200 zł.

 Odcinek „Za cmentarzem”

Suma: 450 zł.

Odcinek „Górka Dolna”

Suma: 700 zł.

Odcinek „Bieńkowice”

Suma: 700 zł.

Odcinek „Bieńkowice Górne”

Suma: 250 zł.

Odcinek „Solca”

Suma: 300 zł.

Odcinek „Nad Winiarnią”

Suma: 400 zł.

Odcinek „Przy Sużywie”

Suma: 200 zł.

Odcinek „Opax”

Suma: 50 zł.

Odcinek „Nad Cedronem”

Suma: 50 zł.

Odcinek„ Na Brzegu”

Suma: 350 zł.

Ofiara z Brodów 1350 zł. Ofiara z Zebrzydowic 2850 zł. W sumie: 4200 zł.

Numery domów Ofiarodawców z ostatnich tygodni są wypisane na czerwono
i umieszczone w gablotach.

 Przed nami ostatnia w tym roku kwartalna zbiórka na remont Domu Parafialnego, Podobnie jak poprzednio proszę o zabranie kopert w których znajduje się szczegółowa informacja o wynikach ostatniej zbiórki i planach na najbliższą przyszłość. Przy zakrystii są do odebrania koperty z Solcy, Bieńkowic i całej Górki, przy bocznym wyjściu są koperty z Brodów, a przy głównym wyjściu koperty dla pozostałej części Zebrzydowic. dziękując wszystkim, którzy w poprzednim kwartale złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, bo można było pokryć dług i zdobywać środki na dalsze działania.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Marii Opyrchał, Janinie Kołodziej, Agacie Paździorko, Marii Godula i Barbarze Godula za posprzątanie  kościoła  i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się podczas nabożeństw różańcowych.

Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Biuletynu parafialnego

Obecny „Gość Niedzielny” pokazuje nam jak ukierunkowywać swoje myślenie, by pokonywać lęk przed śmiercią i patrzeć w przyszłość z nadzieją.

Czytelnicy „Małego Gościa Niedzielnego” znajdą w nim informacje dotyczące naszego Narodowego Święta Niepodległości i wskazówki jak je przeżywać.