Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 17 NIEDZIELA ZWYKŁA 30.07.2023

W poniedziałek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli kapłana.

We wtorek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Kościoła

Również we wtorek rozpoczyna się miesiąc sierpień z którym wiążą się ważne wydarzenia związane z naszą narodową walką o wolność i niepodległość  jak: Cud nad Wisłą, wybuch Powstania Warszawskiego, Śluby Jasnogórskie, powstanie Solidarności. Zgodnie z życzeniem Konferencji Episkopatu Polski ten miesiąc niech będzie czasem szczególnej walki z naszymi wadami narodowymi przez podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu.

Wszyscy, którzy w środę  nawiedzą kościół parafialny przystąpią do Komunii świętej, pomodlą się w intencjach Ojca świętego i nie mają przywiązania do grzechu mogą uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy już wcześniej odpuszczone w sakramencie pokuty. Jest to tzw. Odpust „Porcjunkuli” wiąże się on z małym kościółkiem pod Asyżem w którym
św. Franciszek odkrył swoje powołanie, przy tym kościele gromadzili się jego uczniowie i w nim zakończył swoje święte życie.

W pierwszy czwartek miesiąca, zapraszamy członków Bractwa św. Michała Archanioła i wszystkich chętnych na dodatkową Mszę św. o godz. 1930
i adorację.

W piątek, wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana i pierwszy piątek miesiąca pamiętajmy o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata, okazja do spowiedzi od
godz. 1700.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do M­­szy św. o godz. 2400, która jest mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas

intencjach.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Alinie Cielińskiej, Karolinie Wieczorek, Dorocie Wieczorek, Zofii Karelus i Ewie Kamińskiej za posprzątanie  kościoła  i otoczenia

 „Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” polecamy artykuły zapowiadające rozpoczynające się niebawem w Lizbonie Światowe Dni Młodzieży.

Sierpniowy numer „Stasia” zawiera różne gry, zabawy, konkursy, ale
i wskazówki jak ciekawie przeżywać wakacje, a równocześnie poszerzać swoją wiedzę.