OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 rozpocznie się adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, która zakończy się pierwszym Nabożeństwem Gorzkich Żali o godz. 1600. Zechciejmy znaleźć chwilę czasu na spotkanie
z Chrystusem, jak również uczestniczyć w tym pięknym polskim nabożeństwie całymi rodzinami, zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież, która uczestniczy w nich w ramach przygotowania do Bierzmowania. Za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Podczas Gorzkich Żali składka na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu.

Członkowie Bractwa Św. Michała Archanioła zapraszają w pierwszy czwartek na „Godzinę Świętą”, która rozpocznie się od Mszy św. o godz. 1930, a następnie będzie Adoracja i spotkanie w Domu parafialnym. Msza św. poranna o godz. 700 będzie w tym dniu bez zmiany.

W pierwszy piątek miesiąca,  pamiętajmy  o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy całego świata. Okazja do spowiedzi od godz. 1600.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bezpośrednio po Mszy św. około godz. 1730.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do mszy św. o godz. 2400, która jest Mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas intencjach.

W sobotę, święto św. Kazimierza patrona archidiecezji krakowskiej, odwiedziny chorych z Najświętszym sakramentem od godz. 900 w Brodach i od godz. 1000
w Zebrzydowicach.

W sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież o godz. 1615.

W sobotę 4 marca w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się Męski Różaniec, rozpoczęcie Mszą św. w parafii św. Józefa o godz. 700, a później przejście do Sanktuarium połączone z modlitwą różańcową.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu:  Małgorzacie Grenda, Iwonie Franik Halinie Gut, Władysławie i Józefowi Jezioro za posprzątanie  kościoła
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Rozpoczyna się zbiórka na remont Domu Parafialnego w ramach pierwszego kwartału bieżącego roku. Podobnie jak poprzednio proszę o zabranie kopert w których znajduje się szczegółowa informacja o wynikach ostatniej zbiórki. Przy zakrystii są do odebrania koperty z Solcy, Bieńkowic i całej Górki, przy bocznym wyjściu są koperty z Brodów, a przy głównym wyjściu koperty dla pozostałej części Zebrzydowic. Dziękując wszystkim, którzy w poprzednim kwartale złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, by można było zdobyć środki na dalsze prace.

Jest do nabycia kolejny numer „Biuletynu Parafialnego”.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 rozpocznie się adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie, która zakończy się pierwszym Nabożeństwem Gorzkich Żali o godz. 1600. Zechciejmy znaleźć chwilę czasu na spotkanie
z Chrystusem, jak również uczestniczyć w tym pięknym polskim nabożeństwie całymi rodzinami, zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież, która uczestniczy w nich w ramach przygotowania do Bierzmowania. Za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Podczas Gorzkich Żali składka na dekoracje i kwiaty do Bożego Grobu.

Członkowie Bractwa Św. Michała Archanioła zapraszają w pierwszy czwartek na „Godzinę Świętą”, która rozpocznie się od Mszy św. o godz. 1930, a następnie będzie Adoracja i spotkanie w Domu parafialnym. Msza św. poranna o godz. 700 będzie w tym dniu bez zmiany.

W pierwszy piątek miesiąca,  pamiętajmy  o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy całego świata. Okazja do spowiedzi od godz. 1600.  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, bezpośrednio po Mszy św. około godz. 1730.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do mszy św. o godz. 2400, która jest Mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas intencjach.

W sobotę, święto św. Kazimierza patrona archidiecezji krakowskiej, odwiedziny chorych z Najświętszym sakramentem od godz. 900 w Brodach i od godz. 1000
w Zebrzydowicach.

W sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież o godz. 1615.

W sobotę 4 marca w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się Męski Różaniec, rozpoczęcie Mszą św. w parafii św. Józefa o godz. 700, a później przejście do Sanktuarium połączone z modlitwą różańcową.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu:  Małgorzacie Grenda, Iwonie Franik Halinie Gut, Władysławie i Józefowi Jezioro za posprzątanie  kościoła
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą.

Rozpoczyna się zbiórka na remont Domu Parafialnego w ramach pierwszego kwartału bieżącego roku. Podobnie jak poprzednio proszę o zabranie kopert w których znajduje się szczegółowa informacja o wynikach ostatniej zbiórki. Przy zakrystii są do odebrania koperty z Solcy, Bieńkowic i całej Górki, przy bocznym wyjściu są koperty z Brodów, a przy głównym wyjściu koperty dla pozostałej części Zebrzydowic. Dziękując wszystkim, którzy w poprzednim kwartale złożyli ofiarę ponawiam prośbę o wytrwałość w podjętym dziele, by można było zdobyć środki na dalsze prace.

Jest do nabycia kolejny numer „Biuletynu Parafialnego”.

W obecnym „Gościu Niedzielnym” znajdziemy zachętę do owocnego przeżycia Wielkiego Postu, warto także zapoznać się z artykułem „Intymny kontakt
z Bogiem” o podobieństwach życia zakonnego i małżeńskiego oraz doświadczeniach osobistego kontaktu z Bogiem.