Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 30.10.2022

       Dziękujemy Panu Bogu za dar naszej świątyni, w której możemy sprawować sakramenty święte i spotykać się na wspólnej modlitwie.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 nabożeństwo różańcowe, a po nim spotkanie dla Rodziców i dzieci które przygotowują się do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. W poniedziałek ostatnie nabożeństwo różańcowe.

We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. przed południem według porządku niedzielnego, po południu Nieszpory o godz. 1400, a po nich procesja na cmentarz z wypominkami, która zakończy się Mszą św.
w kaplicy cmentarnej. Przypominamy, że dzień ten jest świętem zobowiązującym każdego katolika do uczestnictwa w Mszy świętej, nie wystarczy tylko nawiedzenie cmentarza.

Wierni, którzy w dniu 1, lub 2 listopada nawiedzą kościół, lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już wcześniej odpuszczone, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Pragnąc otrzymać łaskę odpustu trzeba wypełnić następujące warunki: przystąpić do Komunii św. nie mieć przywiązania do żadnego grzechu i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będzie przeprowadzona tradycyjna kwesta, będzie również możliwość nabycia „Kalendarza Parafialnego” Bardzo proszę o to by znalazł się on w każdym domu i był zewnętrzną zachętą do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, które w danym miesiącu dzieją się w naszej wspólnocie parafialnej, a złożone ofiary pomogą pokryć koszty remontu Domu Parafialnego.

W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny, Msza św. o godz. 700.

W piątek, wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa i pierwszy piątek miesiąca pamiętajmy o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata, okazja do spowiedzi od
godz. 1600.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do M­­szy św. o godz. 2400, która jest Mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas intencjach.

W sobotę, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 900
w Brodach, a od godz. 1000  w Zebrzydowicach.

Również w sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież  
o godz. 1615.

W odpowiedzi na skierowaną prośbę Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski poleca Ks. dr Tomaszowi Szarlińskiemu podjęcie posługi Duszpasterskiej
w naszej parafii wraz z katechezą szkolną od kl. IV do VII i w przedszkolu.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Monice Gałuszka, Annie Kozieł, Teresie Ryłko, Ewelinie i Aleksandrze Maryon za posprzątanie  kościoła 
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą i podczas nabożeństw różańcowych.

Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Biuletynu parafialnego

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” można znaleźć odpowiedź na nurtujące wielu pytanie zwłaszcza przed uroczystością Wszystkich Świętych: Gdzie właściwie znajduje się niebo, czyściec i piekło? Warto też zwrócić uwagę na ankietę, w której redaktorzy „Gościa” opowiadają o swoich ulubionych świętych.

       Dziękujemy Panu Bogu za dar naszej świątyni, w której możemy sprawować sakramenty święte i spotykać się na wspólnej modlitwie.

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 nabożeństwo różańcowe, a po nim spotkanie dla Rodziców i dzieci które przygotowują się do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. W poniedziałek ostatnie nabożeństwo różańcowe.

We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. przed południem według porządku niedzielnego, po południu Nieszpory o godz. 1400, a po nich procesja na cmentarz z wypominkami, która zakończy się Mszą św.
w kaplicy cmentarnej. Przypominamy, że dzień ten jest świętem zobowiązującym każdego katolika do uczestnictwa w Mszy świętej, nie wystarczy tylko nawiedzenie cmentarza.

Wierni, którzy w dniu 1, lub 2 listopada nawiedzą kościół, lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, czyli darowania kary za grzechy już wcześniej odpuszczone, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Pragnąc otrzymać łaskę odpustu trzeba wypełnić następujące warunki: przystąpić do Komunii św. nie mieć przywiązania do żadnego grzechu i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

W Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu będzie przeprowadzona tradycyjna kwesta, będzie również możliwość nabycia „Kalendarza Parafialnego” Bardzo proszę o to by znalazł się on w każdym domu i był zewnętrzną zachętą do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach religijnych, które w danym miesiącu dzieją się w naszej wspólnocie parafialnej, a złożone ofiary pomogą pokryć koszty remontu Domu Parafialnego.

W środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny, Msza św. o godz. 700.

W piątek, wspomnienie św. Karola Boromeusza, Biskupa i pierwszy piątek miesiąca pamiętajmy o Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata, okazja do spowiedzi od
godz. 1600.

W pierwszy piątek miesiąca w kaplicy Trzeciego Upadku Pana Jezusa
w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie adoracja Najświętszego sakramentu od
godz. 1500 aż do M­­szy św. o godz. 2400, która jest Mszą św. ku uczczeniu Niepokalanego Serca N.M.P. Nasi parafianie tradycyjnie przewodniczą adoracji od godz. 2300, zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy w ważnych dla nas intencjach.

W sobotę, odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 900
w Brodach, a od godz. 1000  w Zebrzydowicach.

Również w sobotę zapraszamy na spotkania w ramach wspólnoty Ruchu Światło-Życie dzieci ze Szkoły Podstawowej do kl. VI o godz. 1430, a młodzież  
o godz. 1615.

W odpowiedzi na skierowaną prośbę Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski poleca Ks. dr Tomaszowi Szarlińskiemu podjęcie posługi Duszpasterskiej
w naszej parafii wraz z katechezą szkolną od kl. IV do VII i w przedszkolu.

Składamy serdeczne podziękowanie Państwu: Monice Gałuszka, Annie Kozieł, Teresie Ryłko, Ewelinie i Aleksandrze Maryon za posprzątanie  kościoła 
i otoczenia.

„Bóg zapłać” wspólnotom Róż Różańcowych, które w minionym tygodniu modliły się przed każdą Mszą świętą i podczas nabożeństw różańcowych.

Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Biuletynu parafialnego

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” można znaleźć odpowiedź na nurtujące wielu pytanie zwłaszcza przed uroczystością Wszystkich Świętych: Gdzie właściwie znajduje się niebo, czyściec i piekło? Warto też zwrócić uwagę na ankietę, w której redaktorzy „Gościa” opowiadają o swoich ulubionych świętych.