478,479. Biuletyn Parafialny Numer 7,8 – Lipiec i Sierpień 2022