Wizyta Duszpasterska

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/19
Wizyta duszpasterska rozpoczyna się o godz. 9.00 (wyjątki podane w nawiasach obok daty)

28 XII 2018 – Piątek
Zebrzydowice – „Za Cmentarzem” (od cmentarza do p. Kowalczyków)

29 XII 2018 – Sobota
Zebrzydowice – „Pod Lasem” (od p. Gajdów do p. Wróbel)

31 XII 2018 – Poniedziałek
„Solca” (od p. Karelus)

2 I 2019 – Środa
Zebrzydowice – „Nad Pomnikiem” (od p. Cholewa do p. Morek)

3 I 2019 – Czwartek
Zebrzydowice – „Przy Strażnicy” (od p. Smajek do p. Nowak)

5 I 2019 – Sobota
Brody – „Przy Pałacu” (od p. Majcherczyk do p. Kołodziej)

7 I 2019 – Poniedziałek
Zebrzydowice – „Wipów” (od p. Jarguz do p. Jarguz)

9 I 2019 – Środa (rozpoczęcie od godz. 13.00)
Zebrzydowice – (Górka Górna) od p. Korzeniowskich do p. Godula

10 I 2019 – Czwartek
Zebrzydowice – „Przy Szkole” (od p. Ryłko i Lenik do szkoły)

11 I 2019 – Piątek (rozpoczęcie od godz. 14.00)
Zebrzydowice – „Górka Dolna” (od p. Wcisło w górę i w dół do p. Adamczyk)

12 I 2019 – Sobota
„Bieńkowice” (od granicy z Kalwarią)

14 I 2019 – Poniedziałek
Brody – „Nad Winiarnią” (od p. Dragan do p. Łyczak)

15 I 2019 – Wtorek
Brody – „Przy Sużywie” (od Sużywu do EDEO)

16 I 2019 – Środa
Brody – „Opax” (od p. Biela do p. Opyrchał)

17 I 2019 – Czwartek
„Bieńkowice Góra” (od granicy z Kępkami w stronę Kościoła)

28 I 2019 – Poniedziałek
Brody – „Na Brzegu” (od p. Kopoczek do p. Pająków i Zderskich)

30 I 2019 – Środa (rozpoczęcie od godz. 14.00)
Brody – „Nad Plebanią” (od p. Wojtyczki do p. Sarapata)

31 I 2019 – Czwartek
Zebrzydowice- „Przy Konwencie” (od bloków do p. Buckich)

1 II 2019 – Piątek (rozpoczęcie od godz. 13.00)
Brody – „Nad Cedronem”